พิมพ์
หมวด: Auction
ฮิต: 934

ด้วย จังหวัดนครนายก โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ระบบเลเซอร์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากการใช้ความเร็วบนท้องถนน ในวงเงินงบประมาณ 3,920,000.-บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองในพื้นที่จังหวัดนครนายก รายละเอียดทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้านล่างบทความนี้ 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กดคลิ๊ก ประกาศประกวดราคาฯ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กดคลิ๊ก เอกสารประกวดราคา