พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 3293

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสอบสวน

 

พันตำรวจเอก ยงยุทธ  มาศิริ

ผู้กำกับ(สอบสวน)

กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.นครนายก

พันตำรวจเอก กันต์รพี  ชลนิติ

ผู้กำกับ(สอบสวน)

กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.นครนายก

พันตำรวจเอก ปริพล สารการ 

ผู้กำกับ(สอบสวน)

กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.นครนายก