ผู้บังคับบัญชากองกำกับการสืบสวน
 

พันตำรวจเอกชนินทร์  เดชชีวะ

ผู้กำกับสืบสวน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก