พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 14947

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอ บ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเขต รอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี มีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดง พญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วน ทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” สภาพพื้นที่เหมาะแก่การ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย 

 

จังหวัดนครนายก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ด้านทิศเหนือติดกับ  จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดนครนายกราชสีมา

ด้านทิศตะวันออกติดกับ จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านทิศใต้ ติดกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดปทุมธานี

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ แผนที่ นครนายก

“เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ” คือคำขวัญของจังหวัดนครนายก ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหลายแห่ง และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น เขื่อนขุนด่านปราการชล  น้ำตกสาริกา น้ำตกวังตระไคร้ น้ำตกนางรอง และเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และยังมีตลาดไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ คลอง 15 ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายพืชไม้นานาพันธ์ และยังมีผลไม้ประจำถิ่นที่ได้รับความนิยมคือ มะยงชิด  มะปรางหวาน

 

ด้านการคมนาคม

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยกจากถนนพหลโยธินที่ตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี

ผ่านอำเภอบ้านนา - เข้าจังหวัดนครนายก – จังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญ

ประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 จากรังสิต-จังหวัดนครนายก

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากอำเภอบ้านนา – อำเภอแก่งคอย - จังหวัดสระบุรี

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก-บ้านสร้าง - จังหวัดปราจีนบุรี

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3541 เข้าอำเภอองครักษ์ – อำเภอบางน้ำเปรียว – จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟ สายแก่งคอย - คลองสิบเก้าเชื่อมระหว่างภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อรับส่งสินค้า โดยผ่านจังหวัดนครนายกในเขตอำเภอบ้านนาและอำเภอองครักษ์

 

ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งอยู่ที่เลขที่ ข1-392  ถนนบ้านใหญ่  ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดนครนายก

มีโครงสร้างการปฏิบัติงานประกอบด้วย

สถานีตำรวจทั้งหมด  6  สถานี  ได้แก่

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก

สถานีตำรวจภูธรบ้านนา

สถานีตำรวจภูธรองครักษ์

สถานีตำรวจภูธรปากพลี

สถานีตำรวจภูธรดงละคร

สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

ฝ่ายอำนวยการ และ กลุ่มงานสอบสวน