ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 " 

  1. บทความอื่นๆ
  2. บทความเกี่ยวกับกฎหมาย