ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต

 

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช

พ.ต.อ.ประสงค์  ศิริทิพย์วานิช

พ.ต.อ.ธวัชชัย สนิกวาที

พ.ต.อ.ชวรัตน์ สสิวงศ์

พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์

ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด

พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ ปลื้มจิตต์

ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนายก

พ.ต.อ.ชนินทร์ เดชชีวะ

ผกก.กก.สส.ภ.จว.นครนายก

พ.ต.อ.ยงยุทธ มาศิริ

ผกก.กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.นครนายก

พ.ต.อ.กันต์รพี ชลนิติ

ผกก.กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.นครนายก

ผู้กำกับและหัวหน้าหน่วยในสังกัด

พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม

ผกก.สภ.เมืองนครนายก

 

พ.ต.อ.โชติ ละม่อม

ผกก.สภ.องครักษ์

 

พ.ต.อ.ศุภชัย ใจการ

ผกก.สภ.บ้านนา

 

พ.ต.อ.ณรงศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์

ผกก.สภ.ปากพลี

 

พ.ต.อ.ปัญญา เรือนดี

ผกก.สภ.ดงละคร

 

พ.ต.ท.ธงชัย หริ่มสืบ

สว.สภ.นาหินลาด